Hafta içi hergün 09.00-18.00
saatleri arası ulaşmak için telefonumuz

(0262) 331 68 17

Yargıtay Kararları

ÖZÜ: Davacı hizmet akdinin 15.2.2000 tarihinde sona erdiğini ifade ederek kıdem tazminatına bu tarihten itibaren faiz yürütülmesini talep ettiği halde, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 74. maddesine aykırı şekilde isteği aşarak daha önceki 2.12.1998 tarihinden faiz yürütülmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir

T.C

YARGITAY

9.Hukuk Dairesi

 

ESAS NO                  :2001/19627

KARAR NO              : 2002/4665

TARİHİ                     : 21.3.2002

DAVA                       : Davacı, ihbar, kıdem tazminatı, genel tatil ücreti, fazla çalışma, ücret ve yıllık izin ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde, davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

YARGITAY KARARI

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davacı hizmet akdinin 15.2.2000 tarihinde sona erdiğini ifade ederek kıdem tazminatına bu tarihten itibaren faiz yürütülmesini talep ettiği halde, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 74. maddesine aykırı şekilde isteği aşarak daha önceki 2.12.1998 tarihinden faiz yürütülmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 21.3.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.