Hafta içi hergün 09.00-18.00
saatleri arası ulaşmak için telefonumuz

(0262) 331 68 17

Yargıtay Kararları

ÖZÜ: Davacı işçi önce icra takibi yoluna başvurmuş ve takip talepnamesinde 1475 Sayılı İş Kanununa göre 8 haftalık ihbar tazminatına hak kazandığını açıklamıştır. Bu Beyan kendisini bağlar. Bilirkişi tarafından Toplu İş Sözleşmesindeki düzenlemeye göre daha fazla önel üzerinden ihbar tazminatı hesabına değer verilemez.

T.C

YARGITAY

9.HUKUK DAİRESİ

ESAS NO                    :2002/5319

KARAR NO                :2002/6954

DAVA                        : Davacı, icra takibine yapılan itirazın iptaline icra inkar tazminatı ile takip konusu alacakların ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davacı işçi önce icra takibi yoluna başvurmuş ve takip talepnamesinde 1475 Sayılı İş Kanununa göre 8 haftalık ihbar tazminatına hak kazandığını açıklamıştır. Bu Beyan kendisini bağlar. Bilirkişi tarafından Toplu İş Sözleşmesindeki düzenlemeye göre daha fazla önel üzerinden ihbar tazminatı hesabına değer verilemez. Bu durumda 8 hafta karşılığı ihbar tazminatı hesaplanıp buna göre hüküm kurulmalıdır.

3- SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 1 / 5 / 2002 gününde oybirliğiyle karar verilmiştir.