Hafta içi hergün 09.00-18.00
saatleri arası ulaşmak için telefonumuz

(0262) 331 68 17

Yargıtay Kararları

ÖZÜ: Davalının işçilerini taşıyan servislerde işyerinden sayıldığı gibi davacı ve arkadaşlarının bu servislerin şoförlerine karşı yaptıkları darp ve hakaret eylemleri davalının greve katılmayan ve işyerine çalışmak için gelen işçilerin çalışmalarını önlemeye yöneliktir. Greve katılan davacının grev sırasında hizmet akdi askıda ise de askı süresince davacının

T.C.

YARGITAY

9.Hukuk Dairesi

ESAS NO                   :2002/6043

KARAR NO                :2002/6340

TARIHI                       : 17.4.2002

DAVA                         :Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı, izin ücreti, ikramiye ile TİS fark alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

 

1- Dosyadaki yazılara , toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre , davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davacının davalı işyerinde çalıştığı sırada 12.10.1999 günü grev uygulamasına başladığı davacının da greve katılan işçiler arasında olduğu grev devam ettiği sırada 26.10.1999 günü davacı ve beş arkadaşının işyerine davalının işçilerini taşıyan taşeron şoförlerine işçileri taşımaması için darp ve hakarette bulundukları davalıya ait greve katılmayan ve işyerinde çalışan işçilerin çalışmalarına engel oldukları, bu hususların düzenlenen tutanak Bölge Çalışma Müdürlüğü İş Müfettişinin tespitleri ile belirlendiği hizmet akdinin bu nedenle sona erdirildiği işverenin feshinin 1475 sayılı yasanın 17/2 maddesine uygun düştüğü anlaşılmaktadır. Zira davalının işçilerini taşıyan servislerde işyerinden sayıldığı gibi davacı ve arkadaşlarının bu servislerin şoförlerine karşı yaptıkları darp ve hakaret eylemleri davalının greve katılmayan ve işyerine çalışmak için gelen işçilerin çalışmalarını önlemeye yöneliktir. Greve katılan davacının grev sırasında hizmet akdi askıda ise de askı süresince davacının işyerinde çalışma dışındaki işverene karşı borçları devam etmektedir. Bu sebeplerle davacının ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin reddi gerekirken hatalı değerlendirme ile anılan isteklerin kabulü hatalıdır.

 

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 17.4.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.