Hafta içi hergün 09.00-18.00
saatleri arası ulaşmak için telefonumuz

(0262) 331 68 17

Yargıtay Kararları

ÖZÜ: Karayollarında bir şoförün araç kullanabileceği saat sayısı sınırlıdır. Bu tür çalışanların çalışma şeklini düzenleyen 28.2.1973 gün 7/5941 sayılı kararname ile yürürlüğe giren Haftalık İş Günlerine bölünemeyen Çalışma Süreleri Tüzüğü hükümleri nazara alınmadan davacının haftada 40 saat fazla mesai yaptığı kabul edilerek fazla çalışma…

T.C.

YARGITAY

9.Hukuk Dairesi

ESAS NO                  :2001/19697

KARAR NO              :2002/5726

TARİHİ                     : 2.4.2002

DAVA                       : Davacı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla çalışma parasıyla genel tatil gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

 

YARGITAY KARARI

l. Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde

2.Davacının çalıştığı otobüste üç şoförün görevli bulunduğu, bu şoförlerden ikisini araçta nöbetleşe araç kullandıkları , diğerinin ise dinlendiği anlaşılmaktadır. Karayollarında bir şoförün araç kullanabileceği saat sayısı sınırlıdır. Bu tür çalışanların çalışma şeklini düzenleyen 28.2.1973 gün 7/5941 sayılı kararname ile yürürlüğe giren Haftalık İş Günlerine bölünemeyen Çalışma Süreleri Tüzüğü hükümleri nazara alınmadan davacının haftada 40 saat fazla mesai yaptığı kabul edilerek fazla çalışma ücretinin hüküm altına alınması hatalıdır.

SONUÇ : Temyiz  olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 2.4.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.